Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Bokning av resa

Bokning av resan är bindande i och med att bekräftelse skickats ut. Bokning av resa är gjord när hela resan är betald. Betalning kan ske via bankgiro eller Swish. För ev. kompletterande inköp under turer sker betalning direkt eller i efterhand. I samband med bokningen skickas för upplevelsen kompletterande information.

Resplan

Utifrån att vi verkar i en föränderlig miljö där vädret och andra faktorer i många fall är avgörande för genomförandet förbehåller oss rätten att göra ändringar av resplanen eller ställa in en aktivitet. Ändringar kan göras av tvingande omständigheter eller i syfte att förbättra resan. Ändring av boende kan också ske.

Våra priser

Vi förbehåller oss rätten att justera priser om stora förändringar i transportkostnader eller valutakursen inträffar och om det sker förändring i prissättning hos våra leverantörer. Sådan prishöjning meddelas kunden direkt. Du har rätt att kostnadsfritt avboka resan vid en prishöjning större än 30 %. Vid avbeställning / ombokning senast 60 dagar innan resans startdatum återbetalas eventuella inbetalade pengar med avdrag för anmälningsavgiften på 30 % av totalsumman (dock behåller Bearfoot North minst 2000 kronor per person). Vid avbeställning / ombokning senare än 60 dagar före resans startdatum betalar resenären fullt pris. Ingen återbetalning sker för kostnader såsom transporter, boende etc. som redan betalts.

Avbeställningsskydd och försäkring

Varje resenär ombesörjer själv att teckna eventuellt avbeställningsskydd. Resenären är själv ansvarig att säkerställa att fullgott försäkringsskydd finns för resan och aktiviteten.

Inställd aktivitet

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en aktivitet om minimiantalet resenärer för resan ej uppnås. Minimiantalet framgår normalt under varje paket på vår hemsida. Besked om inställd resa lämnas i god tid, allra senast 30 dagar före avresa. Vi förbehåller oss också rätten att ställa in en resa p.g.a. force majeure. Bearfoot North AB tar däremot inget ansvar för kostnader som kunden har haft innan vårt inställande, t.ex. bokade resor, inköp av utrustning och liknande.

Force majeure

Bearfoot North kan inte ställas ansvarig för situationer uppstående ur strejker, oväder, storm, extrema väder eller andra force majeuresituationer. Vi hjälper till att hitta en lösning men kan inte ta något ekonomiskt ansvar när det gäller ändrade flyg, transporter eller andra ändringar utanför det aktivitetens omfattning. Eventuella missade delar av resan ersätts ej.

Reklamation

Eventuella klagomål skall framföras omgående, på plats till fjällfararen eller direkt till Bearfoot North.

Övrigt

Bearfoot North förbehåller sig rätten att avvisa en person som beter sig på ett olämpligt sätt enligt ansvarig fjällfarare eller har bristfällig utrustning, ingen återbetalning kommer att ske. Bearfoot North reserverar sig för eventuella tekniska fel som kan påverka bokningen.

Hållbarhetspolicy

Vår vision och policy är att göra resor och upplevelser i norra Sverige minnesvärda genom att skapa produkter som minimerar miljöpåverkan, med respekt för kulturer och människor, att ta hand om djur och natur och skapa bättre ekonomiska möjligheter för det lokala samhället på våra destinationer.

Ekonomi

Vi ska vara med i utvecklingen av upplevelser i norra Sverige med nya och attraktiva produkter baserade på en hållbar plattform och en ansvarsfull turism som stöder regionen med sina destinationer så att fler leverantörer och människor kan skapa inkomsterna från upplevelseturism. Vi vil stimulera det lokala arbetet för en hållbar turism baserad på intäkter från alla turistföretag i regionen.

Miljö

Vi arbetar med stora och inflytande partners som har en hållbar policy och arbetar med delar som stöder det övergripande målet. Vi använder vår djupa kunskap om naturen och djurlivet i våra kläder, i vår utrustning och genom vårt sätt att agera med den samiska kulturen och djurlivet och naturen

Vi har den kunskap och de färdigheter i hur man agerar och vad man ska göra i nationalparker, reservat och allmänt i naturen. I varje aktivitet som vi genomför vi har alltid genomgångar med våra gäster om hur man kan ta ansvar och agera i och med natur, kultur och vilda djur.

Upplevelsen ska även ge gästen en djupare kunskap, inblick och respekt för vår miljö.

Socialt ansvar

Den lokala kulturen är en viktig del av verksamheten och vi vill skapa upplevelser som respekterar naturen och kulturen. Vi har inslag av som verkar för att bevara den lokala kulturen i våra produkter.

Vi använder företrädelsevis lokala resurser så långt vi kan i våra produkter och inköp görs normalt lokalt.