Präststigen via Alkavare kapell

  • Antal dagar: 6
  • Plats: Padjelanta, Sarek
  • Svårighetsgrad: Medium - Kräver träning innan turen
  • Pris: Lämnas vid förfrågan

Det är en enorm känsla att befinna sig inom det område som är längst ifrån någon väg i Sverige, storheten och den underbara naturen är bedårande. Denna tur är frö den som vill söka sig fram utanför leder, studera flora och fauna och stifta bekantskap med både lågfjällsområdet Padjelanta och högfjällsområdet Sarek, två kontraster. I gränslandet mellan de två nationalparkerna ligger Alkavare kapell, byggt 1788 och restaurerat 1960. Mellan Alkavare och Kvikkjokk går den s.k. Präststigen, huvudsakligen använd mellan 1788 och 1863 då Alkavare årligen predikobesöktes under sommaren. Intressant att tillägga är att Carl von Linné under sin lapplandsresa 1732 gjorde en vandring genom fjällen till Törrfjorden i Norge, återfärden gick via Arasluokta och Alkavare vidare längs Präststigen till Kvikkjokk, även nämnd som Linné väg. Numera är stigen endast bitvis synlig eftersom den alltför sällan utnyttjas av vandrare. En vandring i till större delen lättgången terräng för att vara utan för markerade leder. I slutet av turen går vi över Vallenvare, här öppnas en ny värld, blomsterkungen Linné uppgav att han inte visste om han var i Asien eller i Afrika.

Turen börjar med en helikoptertur till Staloloukta från Kvikkjokk där vi samlas inför turen. Vi kommer att få vandra på högfjället förutom några få kilometrar i början och slutet av turen.