Fisketur Ruonekjåkkå

  • Antal dagar: Normalt 3-4
  • Plats: Ruonejåkkå
  • Svårighetsgrad: Medium - Kräver träning innan turen
  • Pris: Lämnas vid förfrågan

Ruonekjåhkå, är ett förnämligt öringsvatten som uppfyller de flesta fjällfiskares önskemål under sin ombytliga väg längs den vackra dalgången. Ständigt växlande mellan forsar och spakvatten avslutar den sin resa med ett magnifikt vattenfall ut i Sädvajaure. Skalden Harry Blomberg blev så begeistrad att han skrev en mycket vacker dikt som han tillägnade jåkken, här är ett par strofer:

Kommen av jöklar som eviga skrida,
banar du väg över klippor och block,
dånar orkanlikt mot fjällenas sida,
stora, stormande Ruonejåkk.

Första dagen går vi från Silvervägen  genom skogen och över fjället till Guijaures sydöstra spets, går en bit nedström och börjar med att fiska de övre delarna av jåkken som består av ganska snabba forsar med undantag för några fina höljor längst upp mot den stora källsjön.. Storselets in- och utlopp bjuder, liksom de nedomliggande selens korta strömavsnitt, på utmärkta fiskeplatser med god chans till fina fångster.

Efter fisket på morgonen packar vi ihop lägerplatsen och förflyttar oss ner till de nedre delarna av jåkken. Nedströms de tre selen vidtar ett långt avsnitt där forsarna avlöser varandra och i jåkkens nedre del dyker återigen några fina sel upp. Ruonekjåhkå är klassat som ett mycket fint flugfiskevatten men lämpar sig också väl för spinnfiskare. I jåkkens mellersta parti finns en bro där en mycket trevlig raststuga står tillgänglig för dagsbesökare.

Sista dagen när vi går hem svänger vi av från Ruonektjåkkå och följer leden längs med Sädvajaures strand tillbaka till Silvervägen.